Smith Mountain Lake Autumn

$225

Watercolor
17.5″ x 21″


Also by Ellen White